O firmie

Siedziba ZTM: Słupsk, Poniatowskiego 37

Zakład Techniki Medycznej Sp. z o. o. w Słupsku funkcjonuje na rynku w różnych formach organizacyjnych blisko 50 lat. Od 2005 roku działamy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którą założyli byli pracownicy państwowego zakładu budżetowego po jego likwidacji przez władze samorządowe województwa pomorskiego.

Największym potencjałem zakładu jest załoga, która wciąż doskonali swoje umiejętności techniczne i na bieżąco uzupełniać wiadomości o nowościach pojawiających się na rynku technologii medycznych.

Pracownicy techniczni naszej firmy mają bardzo dobre przygotowanie zawodowe:

  • od kilku lub kilkunastu lat pracy w zawodzie 
  • specjalistyczne przeszkolenia serwisowe u producentów aparatury medycznej
  • uprawnienia elektryczne
  • uprawnienia pomiarowe
  • uprawnienia gazowe/medyczne/

Zajmujemy się pracami specjalistycznymi związanymi z utrzymaniem w ciągłej sprawności eksploatacyjnej aparatury medycznej w jednostkach służby zdrowia. Zakres działalności obejmuje pomoc klientom w doborze sprzętu optymalnie do ich zapotrzebowania oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, montaże, szkolenia z obsługi, przeglądy techniczne i konserwacje, opinie techniczne dopuszczające do dalszej eksploatacji po wnioski o wycofanie z użytkowania.

Mamy podpisanych szereg umów serwisowych gwarantujących nam dostęp do części zamiennych, dokumentacji technicznej oraz szkoleń. Zakład prowadzi autoryzowane serwisy zagranicznych i krajowych producentów sprzętu i urządzeń medycznych. Na bieżąco współpracujemy z Urzędem Dozoru Technicznego, Urzędem Miar.  

Firma funkcjonuje we własnej siedzibie. Posiada odpowiednio wyposażone warsztaty elektroniczne, elektryczne i mechaniczne. Przy wykonywaniu napraw pracownicy posługują się specjalistyczną aparaturą kontrolno – pomiarową, w tym m.in. testerami do sprawdzania: bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych oraz funkcji urządzeń medycznych niemieckiej firmy SPL, prędkości obrotowej wirówek, cyfrowym miernikiem temperatury, fantomami do sprawdzania aparatów rtg, testerami do sprawdzania aparatów do mierzenia ciśnienia krwi. i pulsoksymetrów, luksomierzem do pomiaru natężenia oświetlenia lamp operacyjnych, testerem skuteczności lamp bakteriobójczych i  wiele innych. 

Na wszystkie usługi udzielamy 3 miesięcznej gwarancji. Posiadamy także ubezpieczenie OC działalności co gwarantuje naszym klientom pełne bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług.

Posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008

Zapraszamy do współpracy!